Thùng rác treo đơn 80 lít

Thùng rác 80L treo đơn

Mã: MB-80CD
Màu sắc: Tùy chọn