Thùng rác treo đôi 80Lx2

Thùng rác treo đôi 80Lx2

Mã: MB-80CTD
Màu sắc: Tùy chọn