Thùng rác treo ba

Thùng rác treo ba 80Lx3

Mã: MB-80CTB
Màu sắc: Tùy chọn