Thùng rác nhựa 80 lít

Thùng rác nhựa 80 lít bánh xe

Mã: HDPE-80
Màu sắc: Xanh, Vàng