Thùng rác inox A35-N

Thùng rác inox gạt tàn A35-N

Mã: A35-N
Kích thước: (D)380mm x (H)730mm