Thùng rác hình cá heo

Thùng rác cá heo

Mã: MB-CH
Màu sắc: Xanh - Trắng