Thùng rác gạt tàn A35-B

Thùng rác inox gạt tàn A35-B

Mã: A35-B
Kích thước: (Ø)300mm x (H)610mm