Thùng rác composite 90L

Thùng rác composite 90 lít nắp bập bênh

Mã: MB-90BB
Màu sắc: Tùy chọn

Thùng rác composite 90 lít nắp đẩy

Mã: MB-90NĐ
Màu sắc: Tùy chọn