Thùng rác composite 240L

Thùng rác composite 240 lít bánh xe

Mã: MB-240
Màu sắc: Tùy chọn