Thùng rác cố định 60L

Thùng rác composite 60 lít nắp bập bênh

Mã: MB-60BB
Màu sắc: Tùy chọn

Thùng rác composite 60 lít nắp đẩy

Mã: MB-60NĐ
Màu sắc: Tùy chọn