Thùng rác cố định 40 lít

Thùng rác nhựa 40 lít nắp lật Push

Mã: HDPE-40 PUSH
Màu sắc: Xanh, Đen