Thùng rác A48-0

Thùng rác thép 2 ngăn A48-0

Mã: A48-0
Màu sắc: Tùy chọn