Thùng rác A35-A

Thùng rác inox gạt tàn A35-A

Mã: A35-A
Kích thước: (Ø)250mm x (H)610mm