Thùng rác 80 lít treo đôi

Thùng rác treo đôi 80Lx2

Mã: MB-80CTD
Màu sắc: Tùy chọn