Thùng rác 60L nắp đẩy

Thùng rác composite 60 lít nắp đẩy

Mã: MB-60NĐ
Màu sắc: Tùy chọn