Thùng rác 50L nắp đẩy

Thùng rác composite 50 lít

Mã: MB-50
Màu sắc: Tùy chọn