Thùng rác 3 ngăn

Thùng rác 3 ngăn composite 60Lx3

Mã: MB-60Lx3
Màu sắc: Tùy chọn

Thùng rác 3 ngăn A58-0

Mã: A58-0
Màu sắc: Tùy chọn