Thùng phân loại rác ba ngăn

Thùng rác 3 ngăn composite 60Lx3

Mã: MB-60Lx3
Màu sắc: Tùy chọn