Thùng phân loại rác 2 ngăn

Thùng rác 2 ngăn composite 60Lx2

Mã: MB-60Lx2
Màu sắc: Tùy chọn