Thùng đựng chất thải y tế 120L

Thùng rác y tế 120 lít

Mã: YT-120
Màu sắc: Xanh, Vàng, Trắng, Đen