Hộp giấy y tế

Hộp giấy an toàn đựng bơm kim tiêm

Mã: HG-YT
Màu sắc: Vàng