Hộp đựng vật sắc nhọn 5L

Xô đựng vật sắc nhọn 5 lít

Mã: SN-5L
Màu sắc: Vàng